Sklep o določitvi cen programov vrtca 1.9.2020

Občina Kamnik je na seji 17.6.2020 sprejela naslednje cene programov vrtec v občini Kamnik;

 

1. Ceni dnevnega programa predšolske vzgoje na otroka znašata mesečno:


- Za prvo starostno obdobje 587 € mesečno
- Za drugo starostno obdobje 445 € mesečno

 

Staršem se določi plačilo glede na višino veljavne odločbe centra za socialno delo o upravičenosti do znižanega plačila vrtca.

 

Staršem otrok s stalnim prebivališčem v Kamniku se plačilo programa dodatno zniža za:

 - prvo starostno obdobje za 9,5% nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred

-  drugo starostno obdobje za 8,5% nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred.

 

 

Tabela1: Višina plačila staršev s stalnim prebivališčem v Kamniku glede na odločbo

 

Dohodkovni razred % plačila staršev Prispevek staršev za I. starostno obdobje Prispevek staršev za II. starostno obdobje
1 0% 0 0
2 10% 53,12 40,72
3 20% 106,25 81,44
4 30% 159,37 122,15
5 35% 185,93 142,51
6 43% 228,43 175,09
7 53% 281,55 215,80
8 66% 265,80 268,74
9 77% 409,05 313,52
 

 

 

2. Sprememba obračunavanja in obdobja poletnih rezervacij

 

Poletne rezervacije je možno uveljavljati v času med 1. junijem in 30. septembrom tekočega leta. Staršem se obračuna 50% zneska plačila, ki je določen v odločbi centra za socialno delo o upravičenosti do znižanega plačila vrtca, pod pogojem, da starši vnaprej javijo odsotnost otroka in da je otrok neprekinjeno odsoten iz vrtca najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. Starši lahko uveljavljate poletne rezervacije le za otroka, za katerega ni sofinancirano plačilo staršev s strani državnega proračuna. 

 


Cene veljajo od 1.9.2020 dalje. 
 

Vabimo vas, da si celotno vsebino preberete v prilogi.

nazaj

Peter Pan d.o.o.

 

Zasebni vrtec Peter Pan
Cankarjeva 12 b
1241 Kamnik


telefon: 01 8319423
fax: 01 8319424
mobitel: 051 451 713

e pošta: info@peterpan.si
Maša Drenik, direktorica

mobitel: 051 437 501

 

Poslovni čas vrtca je od
ponedeljka do petka
od 6.00 ure do 16.45 ure.