Vpisna vloga

INFORMACIJA O  VPISU V VRTCE NA OBMOČJU OBČINE KAMNIK

 

 

Občinski svet Občine Kamnik je 2. marca 2011 sprejel Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, s katerim – izhajajoč iz Zakona o vrtcih – uvaja enotni vpis v vrtec in centralno evidenco vpisanih otrok v vrtec.

 

Starši tako praviloma v marcu za posameznega otroka oddajo eno vlogo za vpis v želeni vrtec (t.j. vrtec prve izbire) na območju občine za prihajajoče šolsko leto. Ta vrtec bo njihovo vlogo tudi obravnaval in glede na doseženo število točk in prosta mesta otroka s prednostnega seznama, ki ga oblikuje Komisija za sprejem otrok v vrtec, sprejel oz. zavrnil. Zavrnjeni otroci bodo uvrščeni na čakalni seznam vrtca. Kasneje bodo čakalni seznami vseh vrtcev združeni v centralni čakalni seznam. Če se bo v katerem koli vrtcu v občini naknadno oz. tekom šolskega leta sprostilo mesto, bo vrtec po prednostnem vrstnem redu s čakalnega seznama pozval starša otroka, ki so ta vrtec na vlogi označili kot enega želenih izbir.

 

 

 

 

Peter Pan d.o.o.

 

Zasebni vrtec Peter Pan
Cankarjeva 12 b
1241 Kamnik


telefon: 01 8319423
fax: 01 8319424
mobitel: 051 451 713

e pošta: info@peterpan.si
Maša Drenik, direktorica

mobitel: 051 437 501

 

Poslovni čas vrtca je od
ponedeljka do petka
od 6.00 ure do 16.45 ure.