Vloga za znižano plačilo vrtca

Spoštovani starši,

 

s 1. decembrom 2018 dalje je prišlo do novosti glede načina uveljavljanja znižanega plačila vrtca, in sicer: 


skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) se za pravice do znižanega plačila vrtca, ki se iztečejo v decembru 2018 ali kasneje, uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice. Navedeno pomeni, da se vloge za podaljševanje pravic do znižanega plačila vrtca (če ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati) od 1.12.2018 dalje ne vlagajo, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.  


Če se za pravico do znižanega plačila vrtca zaproša prvič, je še vedno treba vložiti vlogo.


Če je pravica na podlagi prve vloge zavrnjena, je treba vložiti novo vlogo. Podaljševanje pravice do znižanega plačila vrtca po uradni dolžnosti s strani centrov za socialno delo velja namreč samo za priznane pravice do znižanega plačila vrtca. 

 

Primer:
Če prvo vlogo vložite avgusta 2018 in izpolnjujete vse zakonsko določene pogoje, ste do znižanega plačila vrtca upravičeni od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. Če bo vaš otrok vrtec obiskoval še naprej, tj. od septembra 2019 dalje, nove vloge meseca avgusta 2019 oziroma z mesecem izteka dodeljene pravice ni treba vložiti, saj bo center za socialno delo po uradni dolžnosti odločil o nadaljnji upravičenosti do pravice.


Če prvo vlogo vložite decembra 2018 in izpolnjujete vse zakonsko določene pogoje, ste do znižanega plačila vrtca  upravičeni od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Če boste v tem obdobju uveljavljali spremembo, npr. izgubo plače v mesecu juliju 2019, bo CSD izdal novo odločbo za obdobje od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020.

 

Kje in kako:

- pri krajevno pristojnem centru za socialno delo – osebno, po pošti, elektronsko
- na enotni vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev - elektronska vloga 

 

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/socialna_zakonodaja/znizano_placilo_vrtca/

nazaj

Peter Pan d.o.o.

 

Zasebni vrtec Peter Pan
Cankarjeva 12 b
1241 Kamnik


telefon: 01 8319423
fax: 01 8319424
mobitel: 051 451 713

e pošta: info@peterpan.si
Maša Drenik, direktorica

mobitel: 051 437 501

 

Poslovni čas vrtca je od
ponedeljka do petka
od 6.00 ure do 16.45 ure.