Politika zasebnosti

Namen politike zasebnosti je seznaniti posameznike, starše ter druge osebe (v nadaljevanju: »posameznik«), ki sodelujejo z vrtcem Peter Pan (v nadaljevanju: »vrtec«) o namenih in pravnih podlagah ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naš vrtec. Večina obdelave osebnih podatkov temelji na določbah Zakona o vrtcih (ZVrt), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje ter Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih ter zakonodaje o varstvu osebnih podatkov. Vsaka sprememba tega dokumenta bo objavljena na spletni strani vrtca. Z uporabo spletne strani potrjujete, da ste seznanjeni s celotno vsebino politike zasebnosti.

 

Za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov je imenovana Ljiljana Besedič Leštan, univ. dipl. prav., Odvetniška pisarna Leštan,  Savlje 89, Ljubljana,  ki je dosegljiva preko elektronske pošte:  odvetnica.lestan@siol.net  in telefonske številke: 031/654 079 in  059 959 009.

Peter Pan d.o.o.

 

Zasebni vrtec Peter Pan
Cankarjeva 12 b
1241 Kamnik


telefon: 01 8319423
fax: 01 8319424
mobitel: 051 451 713

e pošta: info@peterpan.si
Maša Drenik, direktorica

mobitel: 051 437 501

 

Poslovni čas vrtca je od
ponedeljka do petka
od 6.00 ure do 16.45 ure.