Vpisna vloga

INFORMACIJA O  VPISU V VRTCE NA OBMOČJU OBČINE KAMNIK

 

 

Občinski svet Občine Kamnik je 2. marca 2011 sprejel Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, s katerim – izhajajoč iz Zakona o vrtcih – uvaja enotni vpis v vrtec in centralno evidenco vpisanih otrok v vrtec.

 

Starši tako praviloma v marcu za posameznega otroka oddajo eno vlogo za vpis v želeni vrtec (t.j. vrtec prve izbire) na območju občine za prihajajoče šolsko leto. Ta vrtec bo njihovo vlogo tudi obravnaval in glede na doseženo število točk in prosta mesta otroka s prednostnega seznama, ki ga oblikuje Komisija za sprejem otrok v vrtec, sprejel oz. zavrnil. Zavrnjeni otroci bodo uvrščeni na čakalni seznam vrtca. Kasneje bodo čakalni seznami vseh vrtcev združeni v centralni čakalni seznam. Če se bo v katerem koli vrtcu v občini naknadno oz. tekom šolskega leta sprostilo mesto, bo vrtec po prednostnem vrstnem redu s čakalnega seznama pozval starša otroka, ki so ta vrtec na vlogi označili kot enega želenih izbir.

 

V primeru prostih mest za posamezni letnik rojstva, ko le teh ni več na CČS, lahko vrtec vključi otroka tudi med samim šolskim letom. Vabjeni, da nas pokličete in preverite.

 

Vodstvo vrtca

Peter Pan d.o.o.

 

Zasebni vrtec Peter Pan
Cankarjeva 12 b
1241 Kamnik


telefon: 01 8319423
fax: 01 8319424
mobitel: 051 451 713

e pošta: info@peterpan.si
Maša Drenik, direktorica

mobitel: 051 437 501

 

Poslovni čas vrtca je od
ponedeljka do petka
od 6.00 ure do 16.45 ure.