Modul Pravičnost

Domena pravičnosti ponuja veliko področij za razmislek, delovanje in razvoj. Nekatera so samoumevna, druga pa manj očitna.

 

 

Krivica in pravica po otroško

 

Ko otrok izreče: "To ni pravično!" gre pogosto samo za nekaj, kar ga je razjezilo. Če se neka stvar ponesreči (risba, ki jo nariše), ali se nekaj ne zgodi tako, kot bi si želel (namesto želenega sonca dežuje), ali pa nekdo zboli med počitnicami, je to nekaj, kar ga lahko razjezi, ni pa ne krivično in ne pravično. Dobro se je zavedati tega.

 

Drži pa tudi, da imajo otroci pogosto dober občutek za pravičnost in krivičnost. Ta občutek je smiselno negovati in razvijati, saj ga potrebujemo. V vsakdanjem življenju nas na vseh področjih spremljajo krivice in praktično vsepovsod je potrebno vgraditi elemente, ki zagotavljajo pravičnost.

 

 

Pravičnost kot varnost

 

Otroci se morajo zavedati, da pravičnost v veliki meri daje občutek varnosti. V pravičnem okolju vedo, kaj lahko pričakujejo. Pri pravični delitvi že vnaprej vedo, koliko bodo dobili in jim ni treba biti najhitrejši, da dobijo svoj delež. To je še posebej pomebno, če si mlajši in šibkejši od drugih. Pravičnost v veliki meri omogoča razvoj posameznika in družbe kot celote. V pravičnih razmerah se po eni strani lahko izkažejo sposobnosti, po drugi strani pa se določene pomanjkljivost izničijo. 

 

 

Začne se pri pravilih

 

Ko manjši otroci igrajo neko športno igro, pri kateri že poznajo osnovna pravila, so precej nagnjeni k temu, da bi jih spreminjali glede na njihove trenutne potrebe. To lahko postane za vse zelo neprijetno in nepredvidljivo. Ob tej igri s preprostimi primeri otrokom predstavimo pomen pravil in pravičnosti, ki zagotavlja enakopravnost vsem sodelujočim v igri. Zaradi muh enega ne smejo biti prizadeti vsi. Otoci najlaže to začutijo skozi konkretno izkušnjo.

 

Vprašanja, o katerih je smiselno razmisliti:

 

* Kako je s pravičnostjo nekega pravila, ki ga vsi vpleteni niti ne poznajo?

* Kakšne so možnosti, da pravila, ki jih zadevajo, ljudje tudi soustvarjajo?

* Zakaj je pomembno, da so pravila določena vnaprej?

* Ali pravila veljajo za vse enako (mirni/živahni otroci, prijazni/odrezavi otroci, odrasli)?

* Je smiselno, da vsa pravila veljajo za vse enako?

 

 

Aktivno za pravičnost

 

Pravičnost ni sama po sebi umevna. Stvari, prepuščene same sebi, bolj pogosto vodijo h krivici kot pa k pravičnosti. Manjše in večje krivice so bile odpravljene in popravljene z osebnim angažiranjem in predanostjo ljudi. Nekateri so v tej predanosti tudi žrtvovali svoje zdravje ali celo življenje. Otroci naj spoznajo zglede ativnih državljanov, ki so se borili za pravice in pravičnost ter začutijo spodbudo, da sami živijo svoje aktivno državljanstvo. Vrtec, šola in družina lahko ponudijo otrokom njihovi starosti primerne dejavnosti in priložnosti ta razvoj aktivnega državljanstva. 

Peter Pan d.o.o.

 

Zasebni vrtec Peter Pan
Cankarjeva 12 b
1241 Kamnik


telefon: 01 8319423
fax: 01 8319424
mobitel: 051 451 713

e pošta: info@peterpan.si
Maša Drenik, direktorica

mobitel: 051 437 501

 

Poslovni čas vrtca je od
ponedeljka do petka
od 6.00 ure do 16.45 ure.